Antagningspoäng för Grafisk Design - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MT6

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.57 0.70 3.50
Urval 2 10.10 10.45 0.30 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grafisk Design - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 355 personer till Grafisk Design - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 68 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.10 0.65 0.00
Urval 2 14.35 13.66 0.45
För höstterminen år 2014 hade Grafisk Design - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 359 personer till Grafisk Design - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 68 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun