Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LXX

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.98 9.45 0.15 99.99 2.50
Urval 2 13.27 12.33 0.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.98 i urvalsgrupp BI, 9.45 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

59

Under HT2016 sökte 229 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 52 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 14 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 5 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 13.69 0.10 0.00
Urval 2 12.30 10.42 0.10 99.99
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 13.69 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

54

Under VT2016 sökte 210 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 46 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 7 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 14.40 0.10 3.00
Urval 2 11.07 9.44 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

99

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 415 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 85 i första hand. Totalt antogs 99 personer i det första urvalet varav 9 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 16.17 0.60 3.00
Urval 2 13.67 14.00 0.30 3.00
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under VT2015 sökte 499 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 158 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 8 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 9 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 14.92 0.25 3.00
Urval 2 13.50 14.40 0.10 3.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 455 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 103 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 10 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 8 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.02 0.45 4.00
Urval 2 13.60 15.19 0.10 3.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 440 personer till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna varav 143 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun