Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LXY

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 17.88 4.00
Urval 2 16.46 15.94 4.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 257 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 166 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 10.15 0.05 99.99 0.00
Urval 2 12.00 11.60 0.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 10.15 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 237 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 39 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 28 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 22 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 13.13 0.10 0.00
Urval 2 12.70 8.95 0.10 99.99
Vårterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under VT2016 sökte 180 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 14 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.25 0.35 4.00
Urval 2 12.94 11.72 0.35 99.99
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 300 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.37 0.70 4.00
Urval 2 14.40 14.77 0.50
Vårterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.37 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

55

Under VT2015 sökte 350 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 104 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 15.59 0.30 0.00
Urval 2 13.06 14.69 0.30
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 309 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 49 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 16.13 0.10 4.00
Urval 2 11.20 15.01 0.10 4.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 289 personer till Grundlärarprogrammet - Grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna varav 91 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun