Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XEX

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 17.52 0.70 0.00 3.00
Urval 2 15.38 17.20 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 242 personer till Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 157 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun