Antagningspoäng för Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSY

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 8.51 11.10 0.15 99.99 0.00
Urval 2 9.30 11.10 0.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 8.51 i urvalsgrupp BI, 11.10 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

64

Under HT2015 sökte 279 personer till Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning vid Högskolan Dalarna varav 37 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 51 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 26 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 11.10 0.05 0.00
Urval 2 10.00 12.10 0.05 99.99 4.00
För höstterminen år 2014 hade Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 11.10 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

59

Under HT2014 sökte 257 personer till Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning vid Högskolan Dalarna varav 38 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 45 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 32 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun