Antagningspoäng för Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MT2

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.21 11.25 0.10 99.99 3.00
Urval 2 10.60 12.60 0.10 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.21 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

67

Under HT2015 sökte 250 personer till Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid Högskolan Dalarna varav 47 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 99 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 50 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 13.70 0.20 4.00
Urval 2 10.20 10.81 0.20 99.99
För höstterminen år 2014 hade Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

59

Under HT2014 sökte 266 personer till Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 76 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 46 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun