Antagningspoäng för Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H35ZA

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 17.71 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.58 17.27 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 644 personer till Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna varav 226 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 54 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 52 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun