Antagningspoäng för Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSL

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 10.10 0.40 99.99 0.00
Urval 2 17.27 12.10 0.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 10.10 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 142 personer till Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 12.75 0.45
Urval 2 14.55 0.45 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram på Högskolan Dalarna 14.55 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 99 personer till Industriell ekonomi - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 6 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun