Antagningspoäng för International Tourism Management vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MGQ

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 13.20 0.40 99.99
Urval 2 13.15 13.32 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade International Tourism Management vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 177 personer till International Tourism Management vid Högskolan Dalarna varav 33 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 14 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 12.63 0.10 99.99 2.50
Urval 2 11.20 12.63 0.20 99.99 2.50
Höstterminen år 2015 hade International Tourism Management vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 12.63 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 305 personer till International Tourism Management vid Högskolan Dalarna varav 65 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 20 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.70 10.60 0.45 99.99 0.00
Urval 2 11.10 10.60 0.45 99.99
Höstterminen år 2014 hade International Tourism Management vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.70 i urvalsgrupp BI, 10.60 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

96

Antagna urval 2

57

Under HT2014 sökte 270 personer till International Tourism Management vid Högskolan Dalarna varav 52 i första hand. Totalt antogs 96 personer i det första urvalet varav 36 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 22 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun