Antagningspoäng för Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2Q6P

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.68 16.71 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.94 14.40 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.68 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 177 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 16 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.31 12.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.31 i urvalsgrupp BI, 12.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 187 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.97 13.64 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.97 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 233 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 30 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 14.73 0.70 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 224 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.36 0.15 3.00
Urval 2 15.20 16.10 0.15 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 226 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.00 0.45 3.50
Urval 2 13.80 12.70 0.15 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 227 personer till Kandidatprogrammet - Manus för film och TV vid Högskolan Dalarna varav 37 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun