Antagningspoäng för Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MMQ

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.49 12.67 0.00 0.00 0.00
Urval 2 11.49 12.92 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.49 i urvalsgrupp BI, 12.67 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

99

Antagna urval 2

57

Under HT2020 sökte 207 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 66 i första hand. Totalt antogs 99 personer i det första urvalet varav 84 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 50 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.59 0.00 0.25 0.00 2.00
Urval 2 14.59 0.00 0.00 0.00 2.00
Höstterminen år 2019 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.59 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

57

Under HT2019 sökte 223 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 74 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 73 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 50 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.42 14.04 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.42 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 229 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 55 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 68 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 34 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 15.70 0.50 4.00
Urval 2 14.40 15.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 287 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 71 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 53 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 30 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 14.13 0.75 3.00
Urval 2 16.08 14.13 0.75
För höstterminen år 2016 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 304 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 76 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 60 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 28 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.86 15.39 0.80 3.00
Urval 2 15.09 14.60 0.65 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.86 i urvalsgrupp BI, 15.39 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 343 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 47 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 13.70 0.75 3.00
Urval 2 16.10 15.00 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

397

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 397 personer till Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 117 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 68 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 45 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun