Antagningspoäng för Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MTC

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 0.65 99.99 0.00
Urval 2 13.76 0.65 99.99
Höstterminen år 2015 hade Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 122 personer till Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 23 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.87 10.10 0.30 99.99
Urval 2 14.87 11.23 0.85 99.99
Höstterminen år 2014 hade Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.87 i urvalsgrupp BI, 10.10 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 110 personer till Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 23 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 23 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 16 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun