Antagningspoäng för Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2SU2

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 11.20 0.60 99.99
Urval 2 14.60 14.45 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 11.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 68 personer till Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 18 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun