Antagningspoäng för Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LQ8

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 15.68 0.00 0.00 4.00
Urval 2 13.30 14.02 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 134 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.43 17.36 0.75 0.00 3.50
Urval 2 14.43 15.33 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.43 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 214 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 34 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.78 0.15 0.00 3.00
Urval 2 14.04 14.57 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 212 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 23 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 17.48 0.90 3.50
Urval 2 16.31 16.31 0.45 3.00
Vårterminen år 2017 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 182 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.70 0.95 3.00
Urval 2 16.50 16.71 0.45 3.00
Vårterminen år 2016 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 190 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.58 0.30 3.00
Urval 2 13.07 14.61 0.35 3.00
Vårterminen år 2015 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 135 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 24 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 29 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 17.48 0.50 4.00
Urval 2 14.12 15.38 0.30 4.00
Vårterminen år 2014 hade Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 146 personer till Musik- och ljuddesign vid Högskolan Dalarna varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun