Antagningspoäng för Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MT7

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 10.04 0.40 99.99
Urval 2 11.83 13.52 0.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 10.04 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 115 personer till Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 21 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 10.39 0.40 99.99
Urval 2 14.50 13.00 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 10.39 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 104 personer till Öppen ingång - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 22 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun