Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MYL

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.42 0.50 0.00 3.50
Urval 2 14.95 14.86 0.30 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 523 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 145 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 11 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.00 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.98 14.76 0.65 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 493 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 164 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 8 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.01 16.94 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.13 15.60 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.01 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 548 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 158 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 17.25 0.75 4.00
Urval 2 15.80 16.60 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 572 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 154 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.01 17.18 0.90 4.00
Urval 2 16.20 17.18 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.01 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 654 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 126 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 16.46 0.85 4.00
Urval 2 15.90 15.80 0.70 3.50
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

621

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 621 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 108 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.76 0.80 0.00
Urval 2 16.40 16.60 0.70
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

57

Under HT2014 sökte 573 personer till Personal- och arbetslivsprogram vid Högskolan Dalarna varav 107 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 10 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun