Antagningspoäng för Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSZ

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 13.75 0.30 3.00
Urval 2 10.49 11.60 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 128 personer till Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 43 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun