Antagningspoäng för Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MT5

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.12 13.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.12 i urvalsgrupp BI, 13.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 284 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 44 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 25 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 21 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 13.66 0.15 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 13.66 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

79

Under HT2017 sökte 306 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 33 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 79 personer varav 29 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 14.27 0.35 3.00
Urval 2 11.59 11.98 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.66 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 328 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 37 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 10.80 0.10 99.99 3.00
Urval 2 11.60 10.80 0.20 99.99 3.00
Höstterminen år 2015 hade Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

153

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 340 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 33 i första hand. Totalt antogs 153 personer i det första urvalet varav 54 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 38 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.42 11.12 0.15 99.99 3.00
Urval 2 10.63 11.12 0.15 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.42 i urvalsgrupp BI, 11.12 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

188

Antagna urval 2

132

Under HT2014 sökte 319 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 43 i första hand. Totalt antogs 188 personer i det första urvalet varav 85 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 62 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun