Antagningspoäng för Sport Management vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSM

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.10 0.75 2.00
Urval 2 14.20 12.90 0.50
För höstterminen år 2014 hade Sport Management vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 333 personer till Sport Management vid Högskolan Dalarna varav 59 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 37 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 39 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun