Antagningspoäng för Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QSN

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.88 12.82 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.88 i urvalsgrupp BI, 12.82 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

47

Under HT2020 sökte 188 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 34 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 0.00 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

49

Under HT2019 sökte 191 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 37 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.40 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 5 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.11 15.60 0.55 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.11 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 229 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 45 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.40 0.50 4.00
Urval 2 11.60 11.85 0.35 99.99 2.50
För höstterminen år 2016 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 257 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 58 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 50 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 49 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.90 0.55 4.00
Urval 2 11.70 12.90 0.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 306 personer till Sport Managementprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 53 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 58 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 56 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun