Antagningspoäng för Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MTE

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.80 0.60 0.00 0.00
Urval 2 11.26 12.74 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 317 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna varav 63 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 56 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 14.15 0.70 3.50
Urval 2 12.67 0.60
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 317 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna varav 69 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 62 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 61 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.45 0.70 3.00
Urval 2 11.30 12.70 0.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 317 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna varav 61 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 58 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 59 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.80 0.70 2.50
Urval 2 12.70 12.32 0.55 2.50
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 300 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna varav 56 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 65 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 62 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.63 0.60 0.00
Urval 2 13.60 13.05 0.50
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 276 personer till Systemvetenskapliga programmet vid Högskolan Dalarna varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 48 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun