Antagningspoäng för Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LKE

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.30 0.50
Urval 2 14.00 16.30 0.55
Under terminen VT2016 hade utbildningen Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin på Högskolan Dalarna 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 79 personer till Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna varav 19 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.52 20.50 0.80 99.99
Urval 2 13.52 20.50 0.80 99.99
För vårterminen år 2015 hade Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.52 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 66 personer till Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna varav 18 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.65 10.00 0.95 99.99 0.00
Urval 2 14.60 12.28 0.95 99.99
För vårterminen år 2014 hade Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.65 i urvalsgrupp BI, 10.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

19

Under VT2014 sökte 92 personer till Teknisk/Naturvetenskaplig bastermin vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 17 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun