Antagningspoäng för Tekniskt basår - val Byggteknik vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2TBX

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.81 13.48 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår - val Byggteknik vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.81 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 112 personer till Tekniskt basår - val Byggteknik vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 13.11 0.20 99.99 0.00
Urval 2 11.80 13.11 0.25 99.99
Höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - val Byggteknik vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 13.11 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 102 personer till Tekniskt basår - val Byggteknik vid Högskolan Dalarna varav 20 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 40 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun