Antagningspoäng för Tekniskt basår - val Öppen ingång vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2TBY

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 9.90 0.10 99.99 2.00
Urval 2 11.10 9.90 0.50 99.99 2.00
Höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - val Öppen ingång vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 9.90 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

94

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 206 personer till Tekniskt basår - val Öppen ingång vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 94 personer i det första urvalet varav 59 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun