Antagningspoäng för Tekniskt/Naturvetenskapligt basår vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2NKU

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 14.74 0.65 2.00
Urval 2 13.83 13.52 0.20 2.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt/Naturvetenskapligt basår vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

462

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 462 personer till Tekniskt/Naturvetenskapligt basår vid Högskolan Dalarna varav 94 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 39 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 35 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.92 15.18 0.60 0.00
Urval 2 13.05 13.48 0.40
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt/Naturvetenskapligt basår vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.92 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 336 personer till Tekniskt/Naturvetenskapligt basår vid Högskolan Dalarna varav 73 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 46 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun