Antagningspoäng för Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2SS5

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 14.04 0.15 3.00
Urval 2 11.81 11.40 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 189 personer till Tränarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 34 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun