Antagningspoäng för Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LL7

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.86 0.00 0.00 3.00
Urval 2 10.40 12.40 0.00 0.00 2.00
Höstterminen år 2020 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2020 sökte 550 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 122 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.07 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.30 16.49 0.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 450 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 143 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 45 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 33 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.92 0.00 0.00 3.00
Urval 2 13.10 13.37 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

180

Under HT2019 sökte 486 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 148 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 96 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 89 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.36 17.50 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.36 17.50 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.36 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2019 sökte 20 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 7 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.62 18.89 1.40 0.00 4.00
Urval 2 18.52 18.23 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 19.62 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

826

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 826 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 202 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.51 18.75 1.25 0.00 4.00
Urval 2 17.81 18.10 1.15 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.51 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 700 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 259 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.40 1.20 4.00
Urval 2 17.27 19.61 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

760

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 760 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 140 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 20.11 1.50 4.00
Urval 2 19.50 19.02 1.15 4.00
Vårterminen år 2017 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 20.11 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 582 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 195 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.28 0.95 4.00
Urval 2 15.58 16.53 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

468

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 468 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 86 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 19.26 1.25 3.00
Urval 2 18.11 18.75 1.10 3.00
Vårterminen år 2016 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

512

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 512 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 142 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.22 1.20 4.00
Urval 2 16.00 16.53 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 431 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 83 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.83 0.55 3.00
Urval 2 15.23 15.83 0.60 3.00
Vårterminen år 2015 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under VT2015 sökte 265 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 73 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.23 1.10 4.00
Urval 2 15.47 15.90 0.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

397

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 397 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.06 0.80 3.00
Urval 2 16.20 16.99 0.60 3.00
Vårterminen år 2014 hade Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 347 personer till Utveckling av eTjänster vid Högskolan Dalarna varav 101 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun