Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LXZ

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.77 13.47 99.99 0.00
Urval 2 11.77 13.47 99.99
För vårterminen år 2015 hade Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.77 i urvalsgrupp BI, 13.47 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

43

Under VT2015 sökte 139 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 70 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 29 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 26 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun