Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19622

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 14.55 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 162 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 14.74 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 79 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle varav 11 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.29 0.50 2.50
Urval 2 11.70 11.08 0.45 99.99 2.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 103 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 14.26 0.10 2.50
Urval 2 11.20 11.12 0.10 99.99 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 14.26 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 17.56 0.45 3.00
Urval 2 12.10 17.87 0.45 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 77 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne engelska vid Högskolan i Gävle varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle