Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19623

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 101 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle varav 23 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.56 13.20 0.90 0.00
Urval 2 12.56 13.59 0.90 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.56 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 12.65 1.20
Urval 2 18.02 12.65 1.20 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik på Högskolan i Gävle 18.02 i urvalsgrupp BI, 12.65 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 14.49 1.00
Urval 2 16.53 14.49 1.00 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik på Högskolan i Gävle 16.53 i urvalsgrupp BI, 14.49 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne matematik vid Högskolan i Gävle varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle