Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19625

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.50 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 59 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle varav 12 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 3 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.92 11.92 0.05 3.00
Urval 2 13.50 17.03 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 10.92 i urvalsgrupp BI, 11.92 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 72 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle varav 10 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 3 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 14.44 0.10 4.00
Urval 2 14.80 13.40 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.23 16.25 0.30 0.00
Urval 2 12.23 16.25 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.23 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska vid Högskolan i Gävle varav 6 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle