Antagningspoäng för Automationsingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19200

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 11.65 0.60 0.00
Urval 2 15.13 17.16 0.60 99.99
För höstterminen år 2016 hade Automationsingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 11.65 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 92 personer till Automationsingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 15 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 14 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 13.56 0.70
Urval 2 15.71 14.77 0.70 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Automationsingenjör, Co-op på Högskolan i Gävle 15.71 i urvalsgrupp BI, 13.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 104 personer till Automationsingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 21 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 20 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.48 13.47 0.40
Urval 2 13.90 0.80 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Automationsingenjör, Co-op på Högskolan i Gävle 10.48 i urvalsgrupp BI, 13.47 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 104 personer till Automationsingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 13 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle