Antagningspoäng för Basår vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19191

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.29 0.60 3.50
Urval 2 12.40 10.32 0.10 2.50
För höstterminen år 2015 hade Basår vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under HT2015 sökte 533 personer till Basår vid Högskolan i Gävle varav 145 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 95 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 108 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.03 14.06 0.70 4.00
Urval 2 13.18 12.55 0.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Basår vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.03 i urvalsgrupp BI, 14.06 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 536 personer till Basår vid Högskolan i Gävle varav 152 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 69 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 72 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle