Antagningspoäng för Bastermin vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-29908

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 11.77 0.30
Urval 2 11.90 11.77 0.30 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Bastermin på Högskolan i Gävle 11.90 i urvalsgrupp BI, 11.77 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

38

Under VT2016 sökte 146 personer till Bastermin vid Högskolan i Gävle varav 39 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 25 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 30 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.11 11.70 0.30 3.00
Urval 2 10.11 12.20 0.30 99.99
Vårterminen år 2015 hade Bastermin vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 10.11 i urvalsgrupp BI, 11.70 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

60

Under VT2015 sökte 177 personer till Bastermin vid Högskolan i Gävle varav 59 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 43 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 47 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 11.90 0.25 4.00
Urval 2 10.90 11.90 0.25 99.99 4.00
Vårterminen år 2014 hade Bastermin vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 11.90 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

44

Under VT2014 sökte 132 personer till Bastermin vid Högskolan i Gävle varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 35 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle