Antagningspoäng för Bastermin - Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-29112

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 15.47 0.80
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Bastermin - Byggnadsingenjör på Högskolan i Gävle 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 94 personer till Bastermin - Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle