Antagningspoäng för Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19100

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.36 15.35 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.36 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 273 personer till Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle varav 46 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 35 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 35 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 15.64 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 15.64 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

44

Under HT2017 sökte 255 personer till Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 26 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 13.89 0.75 0.00
Urval 2 12.65 14.58 0.25 99.99
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

49

Under HT2016 sökte 285 personer till Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 37 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 33 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.89 0.75
Urval 2 16.40 16.10 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö på Högskolan i Gävle 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 263 personer till Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 16.80 1.00
Urval 2 15.75 18.35 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö på Högskolan i Gävle 17.23 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 404 personer till Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i Gävle varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle