Antagningspoäng för Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19104

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.40 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 163 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 31 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 13.52 0.45 0.00
Urval 2 15.10 13.52 0.45 99.99
För höstterminen år 2016 hade Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 13.52 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 168 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 29 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 26 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 9.96 0.55
Urval 2 13.70 14.55 0.55 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Dataingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 13.70 i urvalsgrupp BI, 9.96 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 178 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 20 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 29 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 21 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.87 14.70 0.30 0.00
Urval 2 14.50 14.70 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 10.87 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 170 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 26 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 31 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle