Antagningspoäng för Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19106

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 13.53 0.50
Urval 2 16.60 13.53 0.50 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 16.40 i urvalsgrupp BI, 13.53 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 252 personer till Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 29 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 26 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.50 0.60
Urval 2 17.34 15.90 0.60 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 277 personer till Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 33 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.20 0.70
Urval 2 15.10 12.46 0.20 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 217 personer till Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle