Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-29815

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.28 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.50 18.47 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.28 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

690

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 690 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 84 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 38 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 37 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.60 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.89 18.26 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 457 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 54 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 54 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.89 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.80 18.26 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 517 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 88 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 38 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 49 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 18.89 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.40 18.29 1.05 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

601

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under VT2019 sökte 601 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 96 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 48 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 46 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.81 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.50 19.21 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

993

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2018 sökte 993 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 112 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 40 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 43 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.24 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.13 18.55 1.10 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2018 sökte 739 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 109 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 41 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 19.37 1.30 4.00
Urval 2 18.30 18.84 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2447

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

145

Under HT2017 sökte 2447 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 791 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 51 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 51 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.24 18.50 1.10 4.00
Urval 2 18.20 18.29 1.05 4.00
Vårterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.24 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1843

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

175

Under VT2017 sökte 1843 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 755 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 60 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 65 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.75 1.20 4.00
Urval 2 18.60 18.64 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2313

Antagna urval 1

185

Antagna urval 2

185

Under HT2016 sökte 2313 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 809 i första hand. Totalt antogs 185 personer i det första urvalet varav 70 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 185 personer varav 70 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 19.06 1.15 4.00
Urval 2 18.20 18.89 1.10 4.00
Vårterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1923

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

175

Under VT2016 sökte 1923 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 777 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 69 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 64 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.76 1.20 4.00
Urval 2 18.69 18.85 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.76 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2467

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

190

Under HT2015 sökte 2467 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 861 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 73 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 73 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.90 1.30 4.00
Urval 2 19.47 18.55 1.30 4.00
Vårterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1723

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under VT2015 sökte 1723 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 707 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 30 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 30 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.37 1.40 4.00
Urval 2 18.65 18.79 1.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2031

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 2031 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 543 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 35 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 39 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.89 1.30 4.00
Urval 2 18.83 18.83 1.20 4.00
Vårterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1543

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

101

Under VT2014 sökte 1543 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 645 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 37 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 101 personer varav 40 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle