Antagningspoäng för Elektronikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19105

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.00 0.70
Urval 2 19.30 16.00 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Elektronikingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 64 personer till Elektronikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.22 13.50 0.95
Urval 2 14.22 13.50 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Elektronikingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 14.22 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 65 personer till Elektronikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 14.65 0.95
Urval 2 19.46 14.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Elektronikingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 18.50 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 83 personer till Elektronikingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle