Antagningspoäng för Energisystemingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19012

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.60 0.40 0.00
Urval 2 15.30 16.60 0.80 99.99
För höstterminen år 2016 hade Energisystemingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 84 personer till Energisystemingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 25 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 18 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 12.40 0.25
Urval 2 14.60 12.40 0.25 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Energisystemingenjör, Co-op på Högskolan i Gävle 14.60 i urvalsgrupp BI, 12.40 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 111 personer till Energisystemingenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 26 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 19 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 17 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle