Antagningspoäng för Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19021

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 16.90 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.25 15.72 0.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

953

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 953 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 272 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 86 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 88 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 16.27 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.81 15.65 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

907

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

175

Under HT2019 sökte 907 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 286 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 87 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 81 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.06 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.09 16.19 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1355

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 1355 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 409 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 66 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 65 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.80 1.00 4.00
Urval 2 16.71 16.60 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1678

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

155

Under HT2017 sökte 1678 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 506 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 75 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 78 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 17.10 0.95 4.00
Urval 2 16.55 16.89 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1897

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

195

Under HT2016 sökte 1897 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 553 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 93 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 195 personer varav 95 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.41 0.95 4.00
Urval 2 16.75 16.66 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1943

Antagna urval 1

206

Antagna urval 2

206

Under HT2015 sökte 1943 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 501 i första hand. Totalt antogs 206 personer i det första urvalet varav 78 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 206 personer varav 87 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.69 0.95 0.00
Urval 2 16.70 16.99 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1561

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 1561 personer till Fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 395 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 60 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 66 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle