Antagningspoäng för Folkhälsostrateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.04 12.04 0.25 2.00
Urval 2 14.99 12.04 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Folkhälsostrateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 11.04 i urvalsgrupp BI, 12.04 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 144 personer till Folkhälsostrateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle varav 18 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 14 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 11 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle