Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19612

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.98 0.30 0.00 3.00
Urval 2 14.65 15.65 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

83

Under HT2020 sökte 233 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 59 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 6 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.55 17.15 0.35 0.00 3.00
Urval 2 15.20 15.47 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.55 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

107

Under HT2019 sökte 308 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 93 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 7 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 5 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.85 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.57 15.87 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 413 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 103 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 3 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 10 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 18.10 0.65 4.00
Urval 2 15.80 16.60 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1465

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 1465 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 408 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 10 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 4 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.75 0.70 4.00
Urval 2 16.52 17.66 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1443

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 1443 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 426 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.95 0.80 4.00
Urval 2 16.90 17.57 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1538

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 1538 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 441 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 5 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 19.30 0.95 4.00
Urval 2 18.02 18.52 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1568

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 1568 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 445 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle