Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19633

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 12.12 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 12.12 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

43

Under HT2020 sökte 201 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 19 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 14.15 0.10 3.00
Urval 2 10.67 10.60 0.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 239 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle varav 49 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 22 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 13.85 0.25 0.00
Urval 2 10.92 12.63 0.10
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 236 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.43 0.35 3.50
Urval 2 11.60 14.15 0.30 3.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 174 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle