Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19619

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.72 0.00 0.00 4.00
Urval 2 13.90 14.61 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

546

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 546 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 134 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 22 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 445 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 123 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 11 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 21 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 15.52 0.45 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.45 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.77 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 457 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 117 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 23 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.03 0.35 4.00
Urval 2 12.20 14.90
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

83

Under HT2017 sökte 463 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 110 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 14 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 16 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.97 0.45 4.00
Urval 2 15.00 16.92 0.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

466

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 466 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 117 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 14 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.15 0.45 0.00
Urval 2 12.20 10.00 0.35 99.99
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 330 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 14.70 0.65 0.00
Urval 2 14.78 14.70 0.65
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 300 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle varav 59 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle