Antagningspoäng för Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19206

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 17.00 0.00 0.00 4.00
Urval 2 12.36 14.49 0.00 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 160 personer till Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle varav 27 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 18 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.31 13.44 3.50
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.31 i urvalsgrupp BI, 13.44 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 220 personer till Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle varav 36 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 45 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 29 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 13.66 0.55 3.00
Urval 2 9.61 12.31 0.05 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 13.66 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 315 personer till Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle varav 56 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 41 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 39 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 15.36 0.55 3.00
Urval 2 12.80 13.29 0.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 357 personer till Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle varav 65 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.40 0.55 0.00
Urval 2 13.20 12.10 0.05 2.00
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 306 personer till Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil vid Högskolan i Gävle varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle