Antagningspoäng för Industridesign vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19210

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.79 17.87 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.15 17.87 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.79 i urvalsgrupp BI, 17.87 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 282 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 67 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 10 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.50 14.16 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 191 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 47 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 14 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 17.21 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.15 17.21 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 242 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 70 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.38 0.75 0.00
Urval 2 15.60 16.10 0.65
För höstterminen år 2017 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 231 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.80 0.90 0.00
Urval 2 18.10 16.52 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 253 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 57 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 17.15 1.10 0.00
Urval 2 15.50 17.15 0.70
För höstterminen år 2015 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 311 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 66 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 17.56 0.85 0.00
Urval 2 15.00 17.38 0.80
För höstterminen år 2014 hade Industridesign vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 267 personer till Industridesign vid Högskolan i Gävle varav 56 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle