Antagningspoäng för Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19111

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.21 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 173 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 28 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.34 14.15 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.34 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

189

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2019 sökte 189 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 37 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 32 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.28 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.28 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 236 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.99 0.75 0.00
Urval 2 13.90 13.10 0.65
För höstterminen år 2017 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.99 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 266 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 16.61 0.75
Urval 2 14.46 16.61 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics på Högskolan i Gävle 15.35 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 288 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 15.13 0.75 0.00
Urval 2 15.45 13.94 0.55
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 312 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 35 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.98 0.70 0.00
Urval 2 14.10 13.63 0.50
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 250 personer till Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics vid Högskolan i Gävle varav 20 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle