Antagningspoäng för Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19904

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 16.48 0.45 0.00 0.00
Urval 2 14.01 15.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 220 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.70 0.45 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 211 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 16.68 0.55 0.00 3.50
Urval 2 11.90 14.63 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 210 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 30 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 15.90 0.65 0.00
Urval 2 12.95 15.07 0.45
För höstterminen år 2017 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.93 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 216 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.50 0.70 4.00
Urval 2 13.70 13.51 0.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 272 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.80 0.75 0.00
Urval 2 14.00 14.90 0.60
För höstterminen år 2015 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 284 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 37 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 12 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 11 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.14 0.70 0.00
Urval 2 13.70 14.63 0.25 3.00
För höstterminen år 2014 hade Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 313 personer till Informatörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 37 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle